Thiermann.nl

"Linksom of rechtsom, we komen er altijd wel uit" is representatief voor Thiermann.nl. Dit devies is verwerkt in het logo en staat synoniem voor de werkwijze, ongeacht de problematiek of werkgebied. Problemen worden altijd vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en op (mogelijke) consequenties voor de verschillende partijen beoordeeld alvorens een advies wordt vrijgegeven aan de opdrachtgever(s).

logo-designer-1.jpg