AVG/GDPR:

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (EU 2016/679) van kracht zijn. Voor de bedrijven in Nederland een serieus punt van aandacht aangezien deze regelgeving een bijzondere nadruk legt op verantwoording en verantwoordelijkheid van deze organisaties inzake de bescherming van persoonsgegevens. De bedrijven moeten in staat zijn aan te tonen dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan en recht doen aan de uitgebreide uitgangspunten voor de bescherming van privacy zoals: transparantie, doelbeperking, gegevensbeperking, juistheid, bewaarbeperking, integriteit/vertrouwelijkheid en verantwoording.

    Diensten:

  1. - AVG/GDPR Programma & Project Management;
  2. - Advies Diensten;
  3. - 2nd. Opinion/Expert oordeel.

iStock-639242220-1.jpg